Garantieverklaring

Garantieverklaring

GARANTIE SMARTPHONES
Xiaomi garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de respectievelijke gebruikershandleiding van het product, gedurende de garantieperiode (hieronder gedefinieerd).

De garantieperiode geldt voor 24 maanden.

Hoe werkt een reparatie bij Xiaomi?

  • Mi Store Benelux accepteert alleen officiële producten die zijn gekocht bij Mi Store Rotterdam of mistorebenelux.com voor reparatieservice.
  • De garantie is van toepassing op de volgende artikelen: hoofdtoestel, batterij, oplader, usb-kabel en oortjes.
  • Xiaomi vergoedt de verzendkosten + onderzoekskosten + onderdelen wanneer het in de garantieperiode valt.
  • Een reparatie van een Xiaomi-telefoon duurt gemiddeld 14 dagen.

1. RECHTSMIDDELEN
Als er een hardwaredefect wordt gevonden en er een geldige claim binnen de garantieperiode door Xiaomi wordt ontvangen, zal Xiaomi ofwel (1) het Product kosteloos repareren, ofwel (2) het Product vervangen ofwel (3) het Product terugbetalen.

Voor elk vervangend hardwareproduct geldt een garantie voor de resterende tijd van de oorspronkelijke garantieperiode of voor dertig (30) dagen (de langste tijd is van toepassing).

2. AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIESERVICE
In overeenstemming met toepasselijk recht kan Xiaomi de klant vragen om een aankoopbewijs met IMEI van het Product te overleggen. Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens, software of andere materialen die u op het product hebt opgeslagen of bewaard. Het is aannemelijk dat dergelijke gegevens, software of andere materialen tijdens onderhoud verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd, en Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

3. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
Tenzij anders bepaald door Xiaomi, is deze beperkte garantie alleen van toepassing op het Product geproduceerd door of voor Xiaomi en herkenbaar gemaakt door het handelsmerk, de handelsnaam of het logo “Xiaomi” of “Mi”.

De beperkte garantie is niet van toepassing bij: (a) Schade als gevolg van natuurrampen of overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag, tornado, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (b) Nalatigheid; (c) Commercieel gebruik; (d) Aanpassingen of wijzigingen aan enig onderdeel van het Product; (e) Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Xiaomi-producten; (f) Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik; (g) Schade veroorzaakt door gebruik van het Product anders dan het toegestane of bedoelde gebruik beschreven door Xiaomi of met onjuiste voltage of voeding; (h) Niet opvolgen van instructies met betrekking tot gebruik van het Product.

Het herstellen en opnieuw installeren van softwareprogramma’s en gebruikersgegevens valt niet onder deze beperkte garantie.

Bepaalde aanbiedingen of aanvullende garanties na de aankoop die worden aangeboden of geadverteerd op www.mistorebenelux.com kunnen beperkt zijn tot het land of de regio van de oorspronkelijke aankoop.

Producten die niet door Xiaomi zijn geproduceerd, vallen niet onder de huidige garanties. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op aankopen op www.mistorebenelux.com. Als u een Xiaomi-product via een ander verkoopkanaal hebt gekocht, maakt u gebruik van de garantie van de verkoper die het product heeft verkocht.

4. IMPLICIETE GARANTIES
Behalve waar verboden door toepasselijk recht, zijn alle impliciete garanties (inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie.

5. BEPERKING VAN SCHADE
Behalve indien verboden door toepasselijk recht, is Xiaomi niet aansprakelijk voor incidentele, indirecte of speciale schade, of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van omzet of gegevens, schade als gevolg van een schending van de uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde, of onder enige andere rechtstheorie, zelfs wanneer Xiaomi op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

GARANTIE ECO-PRODUCTEN
Xiaomi garandeert dat de producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de respectievelijke gebruikershandleiding van het product, gedurende de garantieperiode (hieronder gedefinieerd).

De garantieperiode geldt voor 24 maanden.

1. RECHTSMIDDELEN
Als er een hardwaredefect wordt gevonden en binnen de garantieperiode een geldige claim door Xiaomi wordt ontvangen, zal Xiaomi ofwel (1) het product gratis repareren, (2) het product vervangen of (3) het product terugbetalen.

2. AANSPRAAK MAKEN OP GARANTIESERVICE
Om aanspraak te maken op garantieservice, moet u het Product in de originele verpakking of soortgelijke verpakking met een gelijke mate van productbescherming leveren op het adres dat door Xiaomi is opgegeven. Xiaomi kan u vragen een bewijsstuk of aankoopbewijs te overleggen en/of te voldoen aan de registratievereisten, voordat u garantieservice ontvangt.

3. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
Tenzij anders bepaald door Xiaomi, is deze beperkte garantie alleen van toepassing op het Product geproduceerd door of voor Xiaomi en herkenbaar gemaakt door de handelsmerken, handelsnaam of het “Xiaomi”- of “Mi”-logo.

De beperkte garantie is niet van toepassing op (a) Schade als gevolg van natuurrampen of overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag, tornado, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (b) Nalatigheid; (c) Commercieel gebruik; (d) Aanpassingen of wijzigingen aan enig onderdeel van het Product; (e) Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Xiaomi-producten; (f) Schade veroorzaakt door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik; (g) Schade veroorzaakt door gebruik van het Product anders dan het toegestane of bedoeld gebruik beschreven door Xiaomi of met onjuiste voltage of voeding.

Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van alle gegevens, software of andere materialen die u op het product hebt opgeslagen of bewaard. Het is aannemelijk dat de gegevens, software of andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens onderhoud. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

Bepaalde garantie- en garantiepromoties en activiteiten die van tijd tot tijd op mistorebenelux.com worden gepubliceerd, kunnen beperkt zijn tot het land van de oorspronkelijke aankoop.

Producten die niet echt of officieel/geautoriseerd zijn, vallen niet onder de huidige garanties. Als u een product buiten www.mistorebenelux.com heeft gekocht, kunt u profiteren van garanties van de verkoper die het product heeft verkocht. Daarom adviseert Xiaomi dat u contact opneemt met de verkoper bij wie u het product heeft gekocht.

4. IMPLICIETE GARANTIES
Behalve waar verboden door toepasselijk recht, hebben alle impliciete garanties (inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) een beperkte duur tot een maximale duur van deze beperkte garantie.